Hostname.pl

https://hostname.pl/hst/pomoc/domeny/19820,Czy-wykupienie-opcji-na-domene-powoduje-automatyczne-uzyskanie-praw-do-tej-domen.html
07.12.2023, 04:02

Czy wykupienie opcji na domenę powoduje automatyczne uzyskanie praw do tej domeny?

Wykupienie opcji nie jest równoznaczne z odebraniem obecnemu właścicielowi prawa do domeny. Właściciel opcji na domenę zyskuje wyłączne prawo do rejestracji domeny w momencie jej zwolnienia.

Więcej informacji o opcjach znajduje się w dziale Domeny.

Opcje strony