Aktualnie znajdujesz się na:

Kto jest prawnym dysponentem zarejestrowanej domeny?

Osoba fizyczna lub firma, rejestrując wybraną przez siebie domenę, nabywa prawa do jej użytkowania przez okres zarejestrowania. Dysponent zarejestrowanej domeny jest określany mianem Abonenta domeny. Po zarejestrowaniu domeny, Abonent ma swobodę dysponowania swoją domeną, w tym ma możliwość jej sprzedaży lub dzierżawy.

Opcje strony

do góry