Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiana parametrów PHP

Istnieje możliwość zmiany niektórych parametrów interpretera PHP powyżej limitów oferowanych w standardowej konfiguracji.

Bezpłatnie:

  • post_max_size
  • upload_max_filesize

Płatnie:

  • max_execution_time
  • max_input_vars
  • memory_limit

Koszt jednorazowy za zmianę 10zł netto.

 

Opcje strony

do góry